AGRODRUŽSTVO KLAS

AGRODRUŽSTVO KLAS hospodaří na 3500 ha zemědělské půdy, z toho na 400 ha luk a pastvin.

Nejvíce pozemků obhospodařujeme v okrese Pardubice, ve 12 katastrálních území od Rohovládovy Bělé až po Opatovice nad Labem po obou stranách Opatovického kanálu. Převážná část území má rovinatý charakter s nadmořskou výškou v rozmezí 220 - 228 metrů nad mořem, přesahuje pouze místní vyvýšení v oblasti Dolany - Křičeň. Menší část pozemků užíváme v okresu Trutnov v obvodu 6 katastrů obcí: Kocbeře, Kocléřov, Komárov, Huntířov, Záboří a Dvůr Králové nad Labem.

Středisko Kocbeře poblíž Dvora Králové nad Labem leží v nadmořské výšce 350 - 550 metrů nad mořem. Obhospodařují středně těžké půdy s mírně svažitými loukami a pastvinami.

V okrese Pardubice se vyskytují půdy lehké s nevyrovnaným vodním režimem, uprostřed půdy úrodné, středně těžké a v západní části těžké a obtížněji zpracovatelné.

Naše služby

Rostlinná výroba

04
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování tržních plodin, jako je kvalitní potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, cukrovka, kukuřice, hrách a sója. Více informací

Živočišná výroba

04
V našem družstvu je živočišná výroba zaměřena na produkci mléka a chov skotu. Živočišná výroba je soustředěna do dvou samostatně hospodařících středisek - Křičeňsko a Kocbeře. Více informací

Mechanizace a dílny

04
Zde vyřizujeme požadavky na zajištění údržby a oprav zemědělských strojů, stájové mechanizace, traktorů, nákladních automobilů, nakladačů a dopravní techniky. Více informací

Obchod

04
Otevírací doba
Pondělí: 12:30 - 17:30
Středa: 8:00 - 11:00 Více informací

Proč jsme nejlepší

Dlouholetá tradice
Servis a poradenství
Rozsáhlé zkušenosti
Špička ve svém oboru
Profesionální přístup
Rychlost a spolehlivost